KLAUZULA INFORMACYJNA - INFORMACJA DOTYCZĄCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


                       
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne z siedzibą w Kotorzu Małym ul. 1 Maja 5 zwaną dalej ADO.[MT1] 
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków umożliwiających wykonywanie pracy ADO.
 3. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody.
 4. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem.
 5. W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przetwarza w granicach prawa.
 6. ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z wykonywanymi zadaniami ADO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 13. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda email: iod.ppkotorz.turawa@netkoncept.com

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH
25.05.2018
Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Zgodnie z wymienionymi przepisami w Przedszkolu Publicznym w Kotorzu Małym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, funkcję tę pełni:  Efigo Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Staromiejskiej        6/10D, 40-013 Katowice
Kontakt pocztą tradycyjną:
KONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Partyzantckiej 5a 45-801 Opole
Kontakt e mail: iod.ppkotorz.turawa@netkoncept.com


DO POBRANIA: