« Aktualności

2019-02-25

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

SZANOWNI RODZICE !

Dyrektor przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym informuje, że nabór dzieci
do przedszkola

na nowy rok szkolny 2019 / 2020 rozpoczyna się od 01.03.2019 r. i będzie trwał
do 29.03.2019 r. 

Po wnioski należy  zgłaszać się do przedszkola w godzinach pracy placówki  
od godz.630 do godz. 1630  lub pobrać ze strony internetowej

www. przedszkolekotorz. pl
Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola do końca 29 marca 2019r.
W dniu 16 kwietnia 2018r. nastąpi wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.

Termin składania „Deklaracji o kontynuacji edukacji w przedszkolu”  dla kandydatów
już uczęszczających do przedszkola  od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.