PRACA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA GRUPA MALUSZKÓW

        

                                      
                                                     
                                        PLAN   PRACY -  GRUDZIEŃ    2019r.
                                               dla dzieci  3-4 letnich
                                        TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA    
                                2. IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
                                3. IDĄ ŚWIĘTA..
                                4. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA     


                                             
                                        PLAN   PRACY -  LISTOPAD    2019r.
                                               dla dzieci  3-4 letnich
                                        TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                1. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI    
                                2. IDZIE JESIEŃ... DO ZWIERZĄT
                                3. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
                                4. JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT               
                                
                                                                      
                                         PLAN   PRACY -  PAŹDZIERNIK    2019r.
                                               dla dzieci  3-4 letnich
                                        TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                1. IDZIE JESIEŃ... PRZEZ OGRÓD I SAD     
                                2. IDZIE JESIEŃ... DO ZWIERZĄT
                                3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
                                4. JESIEŃ  W  LESIE...Z DESZCZEM                
                                5. MOJA RODZINA
                          

 
                                                  
                                       
  PLAN   PRACY -  WRZESIEŃ   2019
                                                dla dzieci  3-4 letnich      
                                       TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                               1. TO JESTEM JA
                               2. MOJA GRUPA
                               3. NADCHODZI JESIEŃ-...LAS I PARK 
                               4. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

                                            
 


DO POBRANIA: