PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA GRUPA STARSZAKÓW

                                     

                                           

PAŹDZIERNIK 2019
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH


Tematyka kompleksowa:

1.   Idzie jesień...przez ogród i sad
2.   Idzie jesień...do zwierząt
3.   Co z czego otrzymujemy
4.   Idzie jesień...z deszczem

    

                                                     
WRZESIEŃ 2019
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
 1.   To jestem ja
 2.   Moja grupa
 3.   Moja droga do przedszkola 
 4.   Idzie jesień...przez las, park

 DO POBRANIA: