« Aktualności

2020-02-11

Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W KOTORZU MAŁYM – ROK SZKOLNY 2020/2021
W oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.9.2020 z dnia 30.01.2020r.,
dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych
do zapisywania dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Harmonogram rekrutacji:
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 20 lutego do 6 marca 2020r. Od 8 do 15 maja 2020r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Do 24 marca 2020r. Do 2 czerwca 2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2020r. 5 czerwca 2020r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 30 marca do 7 kwietnia 2020r. Od 8 do 15 czerwca 2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 kwietnia 2020r. 18 czerwca 2020r.
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać ze strony internetowej www.przedszkolekotorz.pl