« Aktualności

2021-02-11

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOTORZU MAŁYM
– ROK SZKOLNY 2021/2022

W oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.9.2021 z dnia 21.01.2021r.,
dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych
do zapisywania dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
Harmonogram rekrutacji:
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lutego 2021r.
do 5 marca 2021r.
do godziny 15.00
od 4 maja 2021r.
 do 20 maja 2021r.
do godziny 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 marca 2021r. do 8 czerwca 2021r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 marca 2021r.
do godziny 15.00
9 czerwca 2021r.
do godziny 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26 marca 2021r.
do 8 kwietnia 2021r.
do godziny 15.00
od 9 czerwca 2021r.
 do 17 czerwca 2021r.
do godziny 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 kwietnia 2021r.
do godziny 15.00
18 czerwca 2021r.
do godziny 15.00
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać ze strony internetowej www.przedszkolekotorz.pl – zakładka informacje/ do pobrania